สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 1.0 12-2563


กศน.อำเภอ
User Name
Password
ปีงบประมาณ
 


ค้นหากิจกรรม
(กิจกรรมของ กศน.อำเภอ)
[กิจกรรมวันนี้]
กศนอำเภอ.ชุมพวง|ช่างปูน วันที่:[22ม.ค.64-29ม.ค.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลโนนรัง|หมู่ที่14 ตำบล โนนรัง|วันที่บันทึก12ม.ค.64
กศนอำเภอ.ชุมพวง|ช่างปูน วันที่:[22ม.ค.64-29ม.ค.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลตลาดไทร|หมู่ที่2 ตำบล ตลาดไทร|วันที่บันทึก12ม.ค.64
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|การทำแคปหมู วันที่:[22ม.ค.64-22ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านพันชนะ|หมู่ที่1 ตำบล พันชนะ|วันที่บันทึก12ม.ค.64
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|การทำน้ำพริกเผา วันที่:[22ม.ค.64-22ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านหินลาด|หมู่ที่8 ตำบล ตะเคียน|วันที่บันทึก12ม.ค.64
กศนอำเภอ.คง|โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษธชีวิต ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยป้องกันโรคระบาด วันที่:[22ม.ค.64-22ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านหนองแขม ต.ดอนใหญ่ บ้านคงถาวร ต.คูขาด บ้านหนองสะเดา ต.ขามสมบูรณ์ บ้านตะคร้อ ต.เทพาลัย|หมู่ที่- ตำบล -|วันที่บันทึก16ม.ค.64
กศนอำเภอ.ห้วยแถลง|ช่างก่องสร้าง วันที่:[22ม.ค.64-29ม.ค.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลห้วยแถลง|หมู่ที่3 ตำบล ห้วยแถลง|วันที่บันทึก16ม.ค.64
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|แฮมเบอร์เกอร์ไก่ วันที่:[22ม.ค.64-22ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านหนองปรือ|หมู่ที่9 ตำบล บ้านแปรง|วันที่บันทึก16ม.ค.64
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก วันที่:[22ม.ค.64-25ม.ค.64][09.00 - 15.00]ตำบลโคกสูง|หมู่ที่- ตำบล โคกสูง|วันที่บันทึก17ม.ค.64
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา วันที่:[22ม.ค.64-25ม.ค.64][09.00 - 15.00]ตำบลสุรนารี|หมู่ที่- ตำบล สุรนารี|วันที่บันทึก17ม.ค.64
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา วันที่:[22ม.ค.64-25ม.ค.64][09.00 - 15.00]ตำบลสุรนารี|หมู่ที่- ตำบล สุรนารี|วันที่บันทึก17ม.ค.64
กศนอำเภอ.คง|โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยป้องกันภัยโรคระบาด วันที่:[22ม.ค.64-22ม.ค.64][08.30 - 16.30]บ้านคงถาวร|หมู่ที่17 ตำบล คูขาด|วันที่บันทึก18ม.ค.64
กศนอำเภอ.คง|โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยป้องกันภัยโรคระบาด วันที่:[22ม.ค.64-22ม.ค.64][08.30 - 16.30]บ้านหนองแขม|หมู่ที่4 ตำบล ดอนใหญ่|วันที่บันทึก18ม.ค.64
กศนอำเภอ.คง|โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยป้องกันภัยโรคระบาด วันที่:[22ม.ค.64-22ม.ค.64][08.30 - 16.30]บ้านตะคร้อ|หมู่ที่4 ตำบล เทพาลัย|วันที่บันทึก18ม.ค.64
กศนอำเภอ.คง|โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยป้องกันภัยโรคระบาด วันที่:[22ม.ค.64-22ม.ค.64][08.30 - 16.30]บ้านโนนทราย|หมู่ที่15 ตำบล ตาจั่น|วันที่บันทึก18ม.ค.64
กศนอำเภอ.คง|โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยป้องกันภัยโรคระบาด วันที่:[22ม.ค.64-22ม.ค.64][08.30 - 16.30]บ้านหนองสะเดา|หมู่ที่11 ตำบล ขามสมบูรณ์|วันที่บันทึก18ม.ค.64
กศนอำเภอ.ขามทะเลสอ|หลักสูตรพรมเช็ดเท้า วันที่:[22ม.ค.64-23ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลากลางบ้านหนองหัวแหวน|หมู่ที่6 ตำบล พันดุง|วันที่บันทึก19ม.ค.64
กศนอำเภอ.ห้วยแถลง|การทอพรมเช็ดเท้า วันที่:[22ม.ค.64-24ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านโคกแค|หมู่ที่7 ตำบล กงรถ|วันที่บันทึก19ม.ค.64
[กิจกรรมอีก 2 วันข้างหน้า]
กศนอำเภอ.ชุมพวง|การทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสมุนไพรในท้องถิ่น วันที่:[23ม.ค.64-30ม.ค.64][09.00 - 15.00]กศน.อำเภอชุมพวง|หมู่ที่ ตำบล ชุมพวง
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|ตัดผมชาย วันที่:[23ม.ค.64-24ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านกระชาว|หมู่ที่4 ตำบล กุดพิมาน
กศนอำเภอ.ขามทะเลสอ|หลักสูตรการผูกผ้าประดับ วันที่:[23ม.ค.64-24ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านโคกแขวนเก่า|หมู่ที่- ตำบล พันดุง
กศนอำเภอ.จักราช|ช่างไม้ วันที่:[23ม.ค.64-30ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านโนนพฤกษ์|หมู่ที่2 ตำบล จักราช
[กิจกรรมอีก 3 วันข้างหน้า]
[กิจกรรมอีก 4 วันข้างหน้า]
กศนอำเภอ.โนนแดง|การจัดกระเช้าของขวัญ วันที่:[25ม.ค.64-27ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านหนองงูเหลือม|หมู่ที่5 ตำบล วังหิน
กศนอำเภอ.โนนแดง|การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า วันที่:[25ม.ค.64-28ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านหนองม่วง|หมู่ที่6 ตำบล โนนตาเถร
กศนอำเภอ.โนนแดง|การเพาะเห็ดฟางแบบขึ้นกอง วันที่:[25ม.ค.64-27ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านหัวตลาด|หมู่ที่4 ตำบล สำพะเนียง
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|การทำขนมเทียนแฟนซี วันที่:[25ม.ค.64-25ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านรวมใจ|หมู่ที่15 ตำบล หินดาด
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|การทำขนมถ้วยใบเตย วันที่:[25ม.ค.64-25ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านรวมใจ|หมู่ที่15 ตำบล หินดาด
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|การทำพริกกากหมู วันที่:[25ม.ค.64-25ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านพันชนะ|หมู่ที่1 ตำบล พันชนะ
กศนอำเภอ.ห้วยแถลง|การทอผ้าด้านมัดหมี่ วันที่:[25ม.ค.64-28ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านเลขที่ 10 บ้านเครือวัลย์|หมู่ที่12 ตำบล ห้วยแถลง
กศนอำเภอ.ครบุรี|การทำอาหารไทย วันที่:[25ม.ค.64-26ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านแชะ|หมู่ที่3 ตำบล แชะ
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|สเต็กหมู ไก่ วันที่:[25ม.ค.64-27ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด|หมู่ที่3 ตำบล บ้านแปรง
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|ขนมปังกระเทียมหมูหยอง วันที่:[25ม.ค.64-25ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านดอนเซาะ|หมู่ที่8 ตำบล สระจรเข้
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|เกลือสปาขัดผิว วันที่:[25ม.ค.64-25ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านดอนเซาะ|หมู่ที่8 ตำบล สระจรเข้
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้าภายในบ้าน วันที่:[25ม.ค.64-27ม.ค.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลด่านขุนทด|หมู่ที่2 ตำบล ด่านขุนทด
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|จัดผ้างานพิธี วันที่:[25ม.ค.64-27ม.ค.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลหนองบัวตะเกียด|หมู่ที่- ตำบล หนองบัวตะเกียด
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การทำกระเป๋าผ้า วันที่:[25ม.ค.64-28ม.ค.64][09.00 - 15.00]ตำบลโพธิ์กลาง|หมู่ที่- ตำบล โพธิ์กลาง
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การทำพรมเช็ดเท้า วันที่:[25ม.ค.64-28ม.ค.64][09.00 - 15.00]ตำบลโพธิ์กลาง|หมู่ที่- ตำบล โพธิ์กลาง
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การถนอมอาหาร วันที่:[25ม.ค.64-28ม.ค.64][09.00 - 15.00]ตำบลปรุใหญ่|หมู่ที่- ตำบล ปรุใหญ่
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การทำไม้กวาดดอกหญ้า วันที่:[25ม.ค.64-28ม.ค.64][09.00 - 15.00]ตำบลพุดซา|หมู่ที่- ตำบล พุดซา
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การแปรรูปจากปลา วันที่:[25ม.ค.64-28ม.ค.64][09.00 - 15.00]ตำบลบ้านเกาะ|หมู่ที่- ตำบล บ้านเกาะ
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การเพาะเห็ดนางฟ้า วันที่:[25ม.ค.64-28ม.ค.64][09.00 - 15.00]ตำบลบ้านเกาะ|หมู่ที่- ตำบล บ้านเกาะ
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การทำขนมไทย วันที่:[25ม.ค.64-28ม.ค.64][09.00 - 15.00]ตำบลหนองกระทุ่ม|หมู่ที่- ตำบล หนองกระทุ่ม
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การสานตะกร้า วันที่:[25ม.ค.64-26ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านดอนสำโรง|หมู่ที่7 ตำบล อรพิมพ์
กศนอำเภอ.ขามทะเลสอ|หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า วันที่:[25ม.ค.64-26ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลากลางบ้านโคกแขวนพัฒนา|หมู่ที่8 ตำบล พันดุง
กศนอำเภอ.โนนแดง|การจัดกระเช้าของขวัญ วันที่:[25ม.ค.64-27ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านหนองงูเหลือม|หมู่ที่5 ตำบล วังหิน
กศนอำเภอ.โชคชัย|การผูกผ้ารูปแบบต่างๆ วันที่:[25ม.ค.64-27ม.ค.64][09.00 - 15.00]วัดด่านเกวียน|หมู่ที่1 ตำบล ด่านเกวียน
กศนอำเภอ.ขามทะเลสอ|การทำไข่เค็ม วันที่:[25ม.ค.64-25ม.ค.64][09.00 - 15.00]บ้านหนองสรวงสันติสุข|หมู่ที่9 ตำบล หนองสรวง
กศนอำเภอ.จักราช|ช่างทาสี วันที่:[25ม.ค.64-1ก.พ.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลหนองขาม|หมู่ที่1 ตำบล หนองขาม
กศนอำเภอ.จักราช|ช่างปูนซีเมนต์ วันที่:[25ม.ค.64-2ก.พ.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลหินโคน|หมู่ที่- ตำบล หินโคน

[กิจกรรมอีก ทั้งหมด]
กศนอำเภอ.คง|โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยป้องกันภัยโรคระบาด วันที่:[11มิ.ย.64-11มิ.ย.64][09.00 - 15.00]บ้านโนนทราย|หมู่ที่15 ตำบล ตาจั่น
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|ช่างก่อสร้างผนัง วันที่:[18ก.พ.64-26ก.พ.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลด่านใน|หมู่ที่- ตำบล ด่านใน
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การทำนานาใส้กรอก วันที่:[18ก.พ.64-21ก.พ.64][09.00 - 15.00]ตำบลพลกรัง|หมู่ที่- ตำบล พลกรัง
กศนอำเภอ.ครบุรี|การทำไข่เค็มสมุนไพร วันที่:[18ก.พ.64-19ก.พ.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านหนองปรือ|หมู่ที่11 ตำบล ครบุรี
กศนอำเภอ.ครบุรี|ช่างพื้นฐาน(ช่างปูน) วันที่:[15ก.พ.64-23ก.พ.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านเฉลียงพัฒนา|หมู่ที่11 ตำบล เฉลียง
กศนอำเภอ.ครบุรี|ช่างพื้นฐาน(ช่างปูน) วันที่:[15ก.พ.64-19ก.พ.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลลำเพียก|หมู่ที่- ตำบล ลำเพียก
กศนอำเภอ.ครบุรี|น้ำพริกเผา วันที่:[15ก.พ.64-16ก.พ.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านหนองปรือ|หมู่ที่11 ตำบล ครบุรี
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การทำผ้ามัดย้อม วันที่:[12ก.พ.64-15ก.พ.64][09.00 - 15.00]ตำบลพลกรัง|หมู่ที่- ตำบล พลกรัง
กศนอำเภอ.ครบุรี|น้ำพริกนรกปลาแห้ง วันที่:[12ก.พ.64-12ก.พ.64][09.00 - 15.00]บ้านโคกพัฒนา|หมู่ที่9 ตำบล ตะแบกบาน
กศนอำเภอ.ครบุรี|การทำขนมไทย วันที่:[11ก.พ.64-12ก.พ.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านหนองปรือ|หมู่ที่11 ตำบล ครบุรี
กศนอำเภอ.ครบุรี|การทำน้ำพริกกากหมู วันที่:[11ก.พ.64-11ก.พ.64][09.00 - 15.00]บ้านใหม่หนองบัว|หมู่ที่7 ตำบล ตะแบกบาน
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การทำอาหาร วันที่:[10ก.พ.64-13ก.พ.64][09.00 - 15.00]ตำบลหนองไข่น้ำ|หมู่ที่- ตำบล หนองไข่น้ำ
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การทำขนมไทย วันที่:[10ก.พ.64-13ก.พ.64][09.00 - 15.00]ตำบลหนองไข่น้ำ|หมู่ที่- ตำบล หนองไข่น้ำ
กศนอำเภอ.ครบุรี|การทำขนมไทย วันที่:[10ก.พ.64-12ก.พ.64][09.00 - 15.00]บ้านโปร่งสนวน|หมู่ที่7 ตำบล ลำเพียก
กศนอำเภอ.โชคชัย|การทำแคบหมูไร้มัน วันที่:[9ก.พ.64-11ก.พ.64][09.00 - 14.00]บ้านหนองปรึก|หมู่ที่3 ตำบล ทุ่งอรุณ
กศนอำเภอ.ครบุรี|การสานตะกร้าจากพลาสติก วันที่:[9ก.พ.64-10ก.พ.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านโนนแสนสุข|หมู่ที่2 ตำบล สระว่านพระยา
กศนอำเภอ.ครบุรี|การทำน้ำพริกกากหมู วันที่:[9ก.พ.64-9ก.พ.64][09.00 - 15.00]บ้านเทพนิมิต|หมู่ที่5 ตำบล ตะแบกบาน
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การถนอมอาหาร วันที่:[8ก.พ.64-11ก.พ.64][09.00 - 15.00]ตำบลหนองไผ่ล้อม|หมู่ที่6 ตำบล หนองไผ่ล้อม
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|การถนอมอาหาร วันที่:[8ก.พ.64-11ก.พ.64][09.00 - 15.00]ตำบลหนองไผ่ล้อม|หมู่ที่- ตำบล หนองไผ่ล้อม
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|ช่างตัดผมชาย วันที่:[7ก.พ.64-9ก.พ.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลด่านใน|หมู่ที่ ตำบล ด่านใน
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|ช่างเชื่อม วันที่:[5ก.พ.64-18ก.พ.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลสีมุม|หมู่ที่- ตำบล สีมุม
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|ช่างตัดผมชายเบื้องต้น วันที่:[5ก.พ.64-18ก.พ.64][09.00 - 15.00]ตำบลหนองไผ่ล้อม|หมู่ที่- ตำบล หนองไผ่ล้อม
กศนอำเภอ.เมืองนครราชสีมา|ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า วันที่:[5ก.พ.64-19ก.พ.64][09.00 - 15.00]ตำบลบ้านเกาะ|หมู่ที่- ตำบล บ้านเกาะ
กศนอำเภอ.ครบุรี|การทำปลาร้าบองสุก/ดิบ วันที่:[5ก.พ.64-5ก.พ.64][09.00 - 15.00]บ้านหนองจาน|หมู่ที่3 ตำบล ตะแบกบาน
กศนอำเภอ.ครบุรี|การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก วันที่:[4ก.พ.64-9ม.ค.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านจระเข้หิน|หมู่ที่8 ตำบล จระเข้หิน
กศนอำเภอ.ห้วยแถลง|ช่างเชื่อมโลหะ วันที่:[4ก.พ.64-12ก.พ.64][09.00 - 15.00]กศน.ตำบลกงรถ|หมู่ที่3 ตำบล กงรถ
กศนอำเภอ.โชคชัย|การทำปลาส้มสมุนไพร วันที่:[4ก.พ.64-5ก.พ.64][09.00 - 15.00]บ้านใหม่หนองปรึก|หมู่ที่15 ตำบล ทุ่งอรุณ
กศนอำเภอ.โชคชัย|การทำแคบหมูไร้มัน วันที่:[4ก.พ.64-5ก.พ.64][09.00 - 15.00]บ้านหมี่|หมู่ที่12 ตำบล กระโทก
กศนอำเภอ.โชคชัย|การทำอาหารขนม วันที่:[4ก.พ.64-6ก.พ.64][09.00 - 15.00]บ้านไร่|หมู่ที่1 ตำบล ท่าอ่าง
กศนอำเภอ.โชคชัย|การทำไข่เค็ม วันที่:[4ก.พ.64-5ก.พ.64][09.00 - 15.00]บ้านหนองกระทุ่ม|หมู่ที่3 ตำบล ท่าเยี่ยม