สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 1.0 12-2563


กศน.อำเภอ
User Name
Password
ปีงบประมาณ
 


ติดต่อสื่อสาร
(กิจกรรมของ กศน.อำเภอ)
[กิจกรรมวันนี้]
[กิจกรรมอีก 2 วันข้างหน้า]
[กิจกรรมอีก 3 วันข้างหน้า]
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.- 12.00 น.]บ้านดอนพรหม|หมู่ที่11 ตำบล ลำคอหงษ์
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.- 12.00 น.]บ้านดอนหนาด|หมู่ที่12 ตำบล เมืองปราสาท
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.- 12.00 น.]บ้านมะเกลือ|หมู่ที่13 ตำบล มะค่า
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.- 12.00 น.]บ้านโคกเปราะหอม|หมู่ที่3 ตำบล พลสงคราม
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.- 12.00 น.]บ้านตะขบ|หมู่ที่4 ตำบล ธารปราสาท
กศนอำเภอ.โนนสูง|กิจกรรมการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจหลักสูตร ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ จำนวน 3 ชั่วโมง รูปแบบออนไลน์ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.-12.00 น.]บ้านหนองงูเหลือม|หมู่ที่หมู่ 4 ตำบล โตนด
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรการทำเจลล้างมือ จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00-12.00]บ้านเหล่า|หมู่ที่3 ตำบล จันอัด
[กิจกรรมอีก 4 วันข้างหน้า]

[กิจกรรมอีก ทั้งหมด]
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.- 12.00 น.]บ้านดอนพรหม|หมู่ที่11 ตำบล ลำคอหงษ์
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.- 12.00 น.]บ้านดอนหนาด|หมู่ที่12 ตำบล เมืองปราสาท
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.- 12.00 น.]บ้านมะเกลือ|หมู่ที่13 ตำบล มะค่า
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.- 12.00 น.]บ้านโคกเปราะหอม|หมู่ที่3 ตำบล พลสงคราม
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.- 12.00 น.]บ้านตะขบ|หมู่ที่4 ตำบล ธารปราสาท
กศนอำเภอ.โนนสูง|กิจกรรมการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจหลักสูตร ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรอาชีพการทำเจลล้างมือ จำนวน 3 ชั่วโมง รูปแบบออนไลน์ วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00 น.-12.00 น.]บ้านหนองงูเหลือม|หมู่ที่หมู่ 4 ตำบล โตนด
กศนอำเภอ.โนนสูง|หลักสูตรการทำเจลล้างมือ จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่:[19ก.ย.64-19ก.ย.64][09.00-12.00]บ้านเหล่า|หมู่ที่3 ตำบล จันอัด
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|"ต้ายภัยโควิด 19 ได้ด้วยฟ้าทะลายโจร" วันที่:[14ก.ย.64-15ก.ย.64][09.00-12.00]กศน.ตำบลด่านนอก|หมู่ที่2 ตำบล ด่านนอก
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|สายคล้องหน้ากากอนามัย วันที่:[13ก.ย.64-13ก.ย.64][09.00-15.00]บ้านคลองแคหนือ|หมู่ที่4 ตำบล โนนเมืองพัฒนา
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|สายคล้องหน้ากากอนามัย วันที่:[13ก.ย.64-13ก.ย.64][09.00-1500]ศาลาประชาคมบ้านโคกสามัคคีใหม่|หมู่ที่11 ตำบล หนองไทร
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|สายคล้องหน้ากากอนามัย วันที่:[13ก.ย.64-13ก.ย.64][09.00-15.00 น.]ศาลาประชาคมบ้านหนองโสน|หมู่ที่5 ตำบล หนองกราด
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|ต้ายภัยโควิด 19 ได้ด้วยฟ้าทะลายโจร วันที่:[11ก.ย.64-12ก.ย.64][09.00-12.00]กศน.ตำบลบ้านเก่า (บ้านกลาง)|หมู่ที่4 ตำบล บ้านเก่า
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|โครงการ"ตามรอยศาสตร์พระราชา ด้วยโคกหนองนาโมล" วันที่:[11ก.ย.64-12ก.ย.64][09.00-12.00]บ้านคลองแคเหนือ|หมู่ที่4 ตำบล โนนเมืองพัฒนา
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|โครงการต้านภัยโควิท 19 ได้ด้วยฟ้าทะลายโจร วันที่:[11ก.ย.64-12ก.ย.64][09.00 - 12.00]กศน.ตำบลพันชนะ|หมู่ที่5 ตำบล พันชนะ
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|ตามรอยศาสตร์พระราชา ด้วยโคกหนองนาโมเดล วันที่:[11ก.ย.64-12ก.ย.64][09.00-12.00]บ้านหนองบัวละคร|หมู่ที่2 ตำบล หนองบัวละคร
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|โครงการร่วมมือร่วมใจปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิท 19 วันที่:[11ก.ย.64-12ก.ย.64][09.00 - 12.00]บ้านหินลาด|หมู่ที่8 ตำบล ตะเคียน
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|"ตามรอยศาสตร์พระราชา ด้วยโคกหนองนาโมเดล" วันที่:[11ก.ย.64-12ก.ย.64][09.00-12.00]ศาลาประชาคมบ้านเมืองตะโก|หมู่ที่15 ตำบล หนองบัวตะเกียด
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|โครงการ "ตามรอยศาสตร์พระราชา ด้วยโคกหนองนาโมเดล" วันที่:[11ก.ย.64-12ก.ย.64][09.00-12.00]ศาลาประชาคมบ้านหนองแดง|หมู่ที่3 ตำบล หนองไทร
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|โครงการ "ตามรอยศาสตร์พระราชา ด้วยโคกหนองนาโมเดล" วันที่:[11ก.ย.64-12ก.ย.64][09.00-12.00]ศาลาประชาคมบ้านวังสนวน|หมู่ที่6 ตำบล หนองกราด
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|"ต้านภัยโควิด 19 ได้ด้วยฟ้าทะลายโจร" วันที่:[11ก.ย.64-12ก.ย.64][09.00-12.00]กศน.ตำบลด่านขุนทด|หมู่ที่2 ตำบล ด่านขุนทด
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|สายคล้องหน้ากากอนามัย วันที่:[10ก.ย.64-10ก.ย.64][09.00 - 15.00]ศาลาประชาคมบ้านตะเคียน|หมู่ที่12 ตำบล ตะเคียน
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|หน้ากากอนามัย วันที่:[10ก.ย.64-10ก.ย.64][09.00-15.00]สระสี่เหลี่ยม|หมู่ที่9 ตำบล โนนเมืองพัฒนา
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย วันที่:[10ก.ย.64-10ก.ย.64][09.00-15.00]บ้านกุดพุดซา|หมู่ที่3 ตำบล หนองบัวละคร
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|การทำเจลล้างมือ วันที่:[10ก.ย.64-10ก.ย.64][09.00-1500]ศาลาประชาคมบ้านหัวนา|หมู่ที่8 ตำบล หนองไทร
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|สายคล้องหน้ากากอนามัย วันที่:[10ก.ย.64-10ก.ย.64][09.00-15.00 น.]ศาลาประชาคมบ้านโคกน้อย|หมู่ที่7 ตำบล หนองบัวตะเกียด
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|การทำหน้ากากอนามัย วันที่:[10ก.ย.64-10ก.ย.64][09.00-1500]ศาลาประชาคมบ้านหัวนา|หมู่ที่8 ตำบล หนองไทร
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วันที่:[10ก.ย.64-10ก.ย.64][09.00-15.00 น.]ศาลาประชาคมบ้านใหม่ศรีสุข|หมู่ที่11 ตำบล หนองกราด
กศนอำเภอ.ด่านขุนทด|หน้ากากอนามัย วันที่:[10ก.ย.64-10ก.ย.64][09.00-15.00 น.]ศาลาประชาคมบ้านใหม่ศรีสุข|หมู่ที่11 ตำบล หนองกราด
กศนอำเภอ.สีดา|โครงการศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอสีดา วันที่:[10ก.ย.64-10ก.ย.64][09.00-16.00]กศน.อำเภอสีดา|หมู่ที่ ตำบล สีดา
กศนอำเภอ.ชุมพวง|โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด วันที่:[10ก.ย.64-10ก.ย.64][09.00-12.00]กศน.ตำบลโนนรัง|หมู่ที่ ตำบล โนนรัง