สารบรรณ-Online สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


สถานศึกษา
User Name
Password
 


แจ้งข่าวสารที่ไม่ใช่หนังสือราชการ
(หนังสือราชการจาก กศน.จังหวัด)
0428|27มกราคม2563 | ถึง พิมาย| ความเร็ว
0427|27มกราคม2563 | ถึง ลำทะเมนชัย| ความเร็ว
0426|27มกราคม2563 | ถึง เมืองยาง| ความเร็ว
0425|27มกราคม2563 | ถึง ลำทะเมนชัย| ความเร็ว
0424|27มกราคม2563 | ถึง ลำทะเมนชัย| ความเร็ว
0423|27มกราคม2563 | ถึง โนนไทย| ความเร็ว
0422|27มกราคม2563 | ถึง บัวลาย| ความเร็ว
0420|27มกราคม2563 | ถึง เมืองนครราชสีมา / สูงเนิน / ชุมพวง / พิมาย / โนนแดง| ความเร็ว
0421|27มกราคม2563 | ถึง ประทาย| ความเร็ว ด่วนที่สุด
0434|27มกราคม2563 | ถึง โชคชัย| ความเร็ว
0433|27มกราคม2563 | ถึง ปากช่อง| ความเร็ว
0432|27มกราคม2563 | ถึง สีคิ้ว| ความเร็ว
0431|27มกราคม2563 | ถึง ชุมพวง| ความเร็ว
0436|27มกราคม2563 | ถึง คง / บัวใหญ่ / ประทาย / เมืองนครราชสีมา| ความเร็ว
0435|27มกราคม2563 | ถึง ทุกสถานศึกษา| ความเร็ว
411|24มกราคม2563 | ถึง ทุกสถานศึกษา| ความเร็ว
412|24มกราคม2563 | ถึง เมืองนครราชสีมา / ชุมพวง / แก้งสนามนาง / พิมาย / ปักธงชัย| ความเร็ว
413|24มกราคม2563 | ถึง แก้งสนามนาง / ขามทะเลสอ / ขามสะแกแสง / คง / ครบุรี / เฉลิมพระเกียรติ / โชคชัย / บัวลาย / บัวใหญ่ / บ้านเหลื่อม / ประทาย / พิมาย / เมืองนครราชสีมา / ลำทะเมนชัย / วังน้ำเขียว / หนองบุญมาก| ความเร็ว
414|24มกราคม2563 | ถึง ห้วยแถลง| ความเร็ว
415|24มกราคม2563 | ถึง คง| ความเร็ว