(Today Online)
Today is 03-07-2020

 กศน.จังหวัด  (19)
 เมืองนครราชสีมา  (11)
 แก้งสนามนาง  (2)
 ขามทะเลสอ  (8)
 ขามสะแกแสง  (7)
 คง  (4)
 ครบุรี  (4)
 จักราช  (2)
 เฉลิมพระเกียรติ  (5)
 ชุมพวง  (2)
 โชคชัย  (2)
 ด่านขุนทด  (2)
 เทพารักษ์  (7)
 โนนแดง  (2)
 โนนไทย  (4)
 โนนสูง  (7)
 บัวใหญ่  (13)
 บ้านเหลื่อม  (4)
 ประทาย  (10)
 ปักธงชัย  (3)
 ปากช่อง  (2)
 พระทองคำ  (5)
 พิมาย  (3)
 เมืองยาง  (3)
 ลำทะเมนชัย  (2)
 วังน้ำเขียว  (4)
 สีคิ้ว  (3)
 สูงเนิน  (7)
 เสิงสาง  (3)
 หนองบุญมาก  (2)
 ห้วยแถลง  (2)
 สีดา  (1)
 บัวลาย  (3)
 Online 163 login

สารบรรณ-Online สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


สถานศึกษา
User Name
Password
 


แจ้งข่าวสารที่ไม่ใช่หนังสือราชการ
(หนังสือราชการจาก กศน.จังหวัด)
เลขที่ส่ง 2708|3กรกฎาคม2563 | ถึง ชุมพวง| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2704|3กรกฎาคม2563 | ถึง เทพารักษ์| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2703|3กรกฎาคม2563 | ถึง โนนสูง| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2706|3กรกฎาคม2563 | ถึง โนนแดง| ความเร็ว ด่วนที่สุด
เลขที่ส่ง 2710|3กรกฎาคม2563 | ถึง ทุกสถานศึกษา| ความเร็ว ด่วนที่สุด
เลขที่ส่ง 2711|3กรกฎาคม2563 | ถึง ทุกสถานศึกษา| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2696|2กรกฎาคม2563 | ถึง โนนไทย| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2700|2กรกฎาคม2563 | ถึง ทุกสถานศึกษา| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2701|2กรกฎาคม2563 | ถึง | ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2698|2กรกฎาคม2563 | ถึง เทพารักษ์| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2702|2กรกฎาคม2563 | ถึง พระทองคำ| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2699|2กรกฎาคม2563 | ถึง ขามสะแกแสง| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2695|1กรกฎาคม2563 | ถึง ทุกสถานศึกษา| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2694|1กรกฎาคม2563 | ถึง ทุกสถานศึกษา| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2657|30มิถุนายน2563 | ถึง เมืองนครราชสีมา-สูงเนิน| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2662|30มิถุนายน2563 | ถึง โนนสูง| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2667|30มิถุนายน2563 | ถึง สูงเนิน| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2692|30มิถุนายน2563 | ถึง เมืองนครราชสีมา-ชุมพวง-โนนสูง-ปักธงชัย| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2670|30มิถุนายน2563 | ถึง วังน้ำเขียว| ความเร็ว
เลขที่ส่ง 2671|30มิถุนายน2563 | ถึง สีดา| ความเร็ว